Взаимоотношения на работното място – с колеги, с ръководство.

Стъпки, разходи, изисквания и добри примери.

Принципи и приложимост.

Същност, примери, мотивация

Включва работа с офис пакет, работа с мобилни приложения, умения за търсене и оценяване на информация в Интернет

Работещи бизнес инструменти, с които младите хора да успеят да реализират мечтания бизнес или да развият своя кариерен път в желаната посока

Курс за професионално ориентиране

Усвояване на умения за подготовка на документи за кандидатстване за работа - автобиография, писма, формуляри, въпросници и др.; Използване на различните източници за информация за свободни работни места; мотивиране и усвояване на умения и за представяне пред работодател и проследяване на всяка възможност за работа, подготовка за интервю и особености на онлайн интервюто, използване на позитивното влияние на групата - повишаване на активността за търсене на работа, сътрудничество, подпомагане, насърчаване; насърчаване на индивидуалния подход за промяна и учене при търсене на работа

Във връзка с динамичното развитие на технологиите в следващите няколко години приблизително 1/5 от професиите ще изчезнат. Тази тенденция вече се забелязва на пазара на труда и ще възникнат нови професии, за които младежите трябва да са подготвени. Курсът включва запознаване с каталози на бъдещите професии, техните характеристики и необходимите личностни и професионални особености за работа. Обучението ще предостави визии за професиите на бъдещето, като ще се използват различни методи на анализ, за да може обучаемият да избере своята професия. Курсът ще има за цел младежът да изгради своя личностна карта на бъдещата си професия, като придобие знания за едно от най-важните неща за бъдещето, а именно ще влезе в ролята на инфостилист.