Софтуер за решаване на проблеми

Използване на най-разпространените приложения с изкуствен интелект в образованието. Изисква се мобилен телефон.


Електронни учебни шаблони към Microsoft Office.

Електронни учебни шаблони към Google