Кратки квалификационни курсове. Без кредити.

Подходящи за бързи обучения в рамките на 1.5-2 за решаване на проблеми или нови алтернативи.


По време на този курс ще се запознаете с основите за работа с Microsoft Whiteboard.

Ще получите набор от инструкции и практически съвети за работа в дистанционна и хибридна учебна среда.

Ще се научите да създавате и използвате шаблони за работа с електронни дъски.