1. Планиране

2. Задачи. 

3. Ресурси. 

4. Свързване на задачи с ресурси.

5. Форматиране и споделяне на план. 

6. Отчитане на прогреса.