„NFC технологиите в училище – умни чинове, NFC документи и други съвместими модели“ - 32 ЧАСА , 2 КРЕДИТА

Когато говорим за NFC технологиите, говорим за технологии с почти безграничен потенциал. NFC технологиите навлизат стремително във всяка една сфера на дейност в живота на човека от XXI век, като особено ясна е визията за тяхното използване в образованите. Независимо от това – дали се каса за детска градина, училище или университет. NFC технологиите са приложими при спазване на сигурността на личните данни в училище, персонализирането на образованието както и при обмена на данни. Настоящата програма включва нов модел за използването на NFC технологиите, а именно – умни чинове, при които чинът комуникира с устройствата на учениците и на учителите и може да бъде използван по различни атрактивни начини в процеса на образование. В програмата се дават възможности за включване на NFC технологията в училищната документация и възможността да се облекчи работата на преподавателите, класните ръководители, администрацията в училище и в детската градина.