Създаване на собствен облик на училището в електронна среда“ - 32 ЧАСА , 2 КРЕДИТА

Дигитализацията в образованието доведе до изискването всяко училище да съхрани своята идентичност и в електронна среда. Програмата ще помогне на преподавателите да открият силните страни от обучението в своята институция, да ги превърнат в работещ модел, да синхронизират общите си дейности. За училищата, които не са изградили собствена визия в електронна среда, програмата представя работещи модели, които се базират на индивидуалния облик на училището.