„Преминаване към алтернативна електронна учебна система. От Google към Microsoft, от Microsoft към Google, създаване и използване на собствена платформа.“ - 48 ЧАСА, 3 КРЕДИТА

След засилената дигитализация през последните години голяма част от училищата осъзнаха, че всяка една от електронните системи съдържа определени спецификации, които позволяват по-добра интеграция в определен тип училища. В тази връзка част от училищата решиха да мигрират своите системи към по-подходящи за своите цели. Програмата е създадена, за да предложи плавен и безпроблемен преход от една учебна електронна система към друга или да даде решения за създаване на собствена електронна система. Програмата е подходяща и за преструктуриране на вече създадена система и оптимизирането й за електронното обучение.