„Ученикът в центъра на електронното обучение. Как да преподаваме с помощта на софтуер за личностно и кариерно усъвършенстване и изкуствен интелект?“ - 48 ЧАСА, 3 КРЕДИТА

В условията на все по-засилващо се електронно обучение и електронизация на обществото като цяло в училищата и в университетите в света бяха въведени електронни системи, подпомагащи обучението, кариерното развитие и самоусъвършенстването на ученика както в реална, така и в дигитална среда. Част от тези системи използват изкуствен интелект за подпомагане на тези дейности. Програмата дава възможност учителите плавно да преминат към използването на подобен тип софтуер, като се започне с вече интегрирани в учебните системи елементи и се стигне до нови решения. Запознаване с тенденциите, които от няколко години са в бизнеса, за персонализиране на образованието.