Софтуер за решаване на проблеми

Използване на най-разпространените приложения с изкуствен интелект в образованието. Изисква се мобилен телефон.