Инфостилистика и дизайн на емоции при създаване на персонализирано учебно съдържание

Учебните материали за учениците са едни и същи, но не всички учат по един и същи начин. Софтуерни решения за това - как може да пригодим учебното съдържание за всеки.