Организиране на онлайн общности и онлайн събития с учебна цел

Общностите ни правят по-близки, събитията ни помагат да общуваме и да обменяме опит. Организирането им онлайн има определени специфики.